Přehled filmů/ List of films.

Exodus 91
אקסודוס 91

Jazyk / Language: HE, EN
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2023, 92 min

Režie / Director: Micah Smith

Scénář / Screenplay: Eitan Anner

IMDB | CSFD | TRAILER

CZ V roce 1991 odjíždí izraelský diplomat Ašer Naim do Etiopie vyjednat odchod 15 000 Židů. Postupně si Ašer začíná klást otázku, zda jeho vláda jedná nezištně, nebo zda operaci využívá k tomu, aby vyvrátila rezoluci OSN prohlašující sionismus za formu rasismu. Exodus 91 je doku­-drama, jež vypráví poutavý příběh a zároveň samotné vyprávění dekonstruuje. Rozostřuje se v něm hranice mezi hraným filmem, archivními záběry a rozhovory vedenými se skutečnými lidmi i s herci, kteří reálné hrdiny příběhu jen ztělesňují, a nabízí tak divákům nevšední filmový zážitek. Po projekcích následuje debata s režisérem filmu.

EN In 1991 Israeli diplomat, Asher Naim, is sent to Ethiopia to negotiate the release of 15,000 Jews. Gradually, Asher begins to question if his government is acting out of altruism or is using the issue as part of a publicity stunt against claims that Zionism is Racism. Exodus 91 is a documentary-narrative hybrid that tells a compelling story while deconstructing storytelling itself. The film weaves together narrative filmmaking, archival footage and documentary interviews – some of which are staged – to give a rich filmic experience. The screenings will be followed by Q&A with the director Micah Smith.

Neplodná
Barren
עקרה

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2022, 108 min

Scénář a režie / Screenplay and Director: Mordechai Vardi

IMDB | CSFD | TRAILER

CZ Ortodoxní Fejgi je vdaná už čtyři roky a zoufale touží po dítěti. Její muž Naftali odmítá podstoupit léčbu neplodnosti věří v sílu modlitby, která jim dítě přinese. Po nedobrovolném, traumatickém rituálu, který má vyléčit neplodnost, se k Fejgi rodina i manžel obracejí zády. Ona sama neví, jestli dokáže najít místo v jediném světě, který kdy poznala. Nádherně nasnímaný film, zasazený do prostředí breslavských chasidů v mystikou prodchnutém Safedu, nabízí hluboký mnohovrstevnatý pohled do uzavřené komunity, která vnějšímu světu odhaluje jen málo. Po nedělní projekci následuje debata.

EN Feigi, a young Haredi woman, has still not gotten pregnant after 4 years of marriage. Her husband Naftali doesn‘t agree to fertility treatment, he prefers to believe their desire for a child will be answered through prayer. After enduring a shocking and humiliating “treatment” for infertility, she finds herself shunned by Naftali and questioning her role in the only culture she has ever known. Beautifully photographed and acted, this haunting film offers a deep and multifaceted look into an insular community that reveals little to the outside world. Sunday’s screening is followed by discussion.

Kino Sabájá
Cinema Sabaya
סינמה סבאיא

Jazyk / Language: ARAB, HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2021, 104 min

Scénář a režie / Screenplay and Director: Orit Fouks Rotem

IMDB | CSFD | TRAILER

CZ Skupinka arabských a židovských žen se účastní filmařského kurzu v komunitním centru pod vedením mladé dokumentaristky. Jak studentky vzájemně sdílí záběry ze svého osobního života, mizí předsudky, které vůči sobě zpočátku cítily. Ženy pocházející z velmi odlišných prostředí si k sobě vytvářejí tím pevnější pouto, čím lépe poznávají jedna druhou i sebe sama. Snímek inspirovaný režisérčinými osobními zkušenostmi ukazuje, jak umění dovede sbližovat lidi z různých komunit, přirozeně střídá vážné rozhovory i veselé okamžiky, které tato nesourodá skupina žen zažívá. Po páteční projekci následuje debata.

EN A group of Arab and Jewish women attend a video workshop at a community center run by a young filmmaker. As they share footage from their home life, their preconceptions and barriers are broken down. The women – with very different backgrounds form an empowering bond as they learn more about each other... and themselves. Inspired by the director’s own experiences, the film presents art‘s capacity to unite disparate communities, moving effortlessly between the gravity of their conversations and the genuine joy generated by this unlikely group of friends. Friday’s screening is followed by discussion.

Šumař: Zázrak zázraků
Fiddler: Miracle of Miracles

Jazyk / Language: EN
Titulky / Subtitles: CZ, EN

USA 2019, 97 min

Režie / Director: Max Lewkowicz

Scénář / Screenplay: Max Lewkowicz, Valerie Thomas

IMDB | CSFD | TRAILER

CZ Příběh vzniku jednoho z nejoblíbenějších muzikálů z Broadwaye, Šumaře na střeše, na pozadí změn, které se odehrávaly v New Yorku na počátku 60. let, kdy se měnilo „tradiční“ vnímání genderových rolí, rasových otázek či přístupu k náboženství. Skrze rozhovory s tvůrci inscenace můžeme tento celosvětově úspěšný muzikál i jeho filmové zpracování vnímat v kontextu velkých společenských změn v Americe v polovině 20. století. Jak film ukazuje, tím skutečným zázrakem zázraků je, že diváci po celém světě považují už celé půlstoletí tento příběh za svůj vlastní.

EN The origin story behind one of Broadway‘s most beloved musicals, Fiddler on The Roof, and its creative roots in early 1960s New York, when “tradition” was on the wane as gender roles, sexuality, race relations and religion were evolving. Intimate interviews with the show‘s creators reveal how the tremendous success and worldwide impact of Fiddler and its film adaptation is viewed through the lens of the social upheaval and change in mid-20th century America. As the film shows, the true miracle of Fiddler is that audiences world-wide and for the last half century claim the story as their own.

Děti nikoho
Children of Nobody
ילדים של אף אחד

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2022, 108 min

Režie / Director: Erez Tadmor

Scénář / Screenplay: Erez Tadmor, Roy Assaf

IMDBTRAILER

CZ Problémoví chlapci, kteří žijí na okraji izraelské společnosti, se musí spojit, aby zachránili svůj náhradní domov, díky němuž neskončili na ulici. Dlouhá léta poskytovala Margalit ve svém domě na předměstí Tel Avivu láskyplné útočiště dětem z rozvrácených rodin. Když dojde k tragédii, je na Margalitině pomocníkovi Jackiem, aby domov ubránil před zkorumpovanými developery a získal důvěru sociální pracovnice, která domov přišla prověřit. Film inspirovaný skutečným příběhem nechává promlouvat ty, kterým se často nedostává pozornosti, ani péče.

EN Living on the fringes of Israeli society, troubled boys must band together to save the shelter for at-risk youth that has kept them off the streets. For generations, altruistic surrogate mother, Margalit, provided loving refuge to victims of neglect and violence in a shabby house on Tel Aviv‘s outskirts. When tragedy strikes, it‘s up to right-hand man Jackie to keep the home from corrupt property developers, and assuage a social worker‘s scrutiny. Inspired by a true story, this drama gives voice to those on the periphery, often unnoticed and uncared for.

Karaoke
קריוקי

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2022, 104 min

Scénář a režie / Screenplay and Director: Moshe Rosenthal

IMDB | CSFD | TRAILER

CZ Šedesátníci Meir a Tova vedou na ospalém předměstí středostavovský život prodchnutý nenaplněnými sny a ambicemi. Když se do jejich domu nastěhuje volnomyšlenkářský světoběžník Icik, který si se společenskými konvencemi nedělá hlavu, v Meirovi s Tovou se znovu probudí chuť do života. Pokoušejí se z Icika udělat nejlepšího rodinného přítele, o jeho náklonnost však brzy začnou soupeřit se sousedy a jejich vztah k Icikovi se začne měnit v posedlost, která jim obrátí život naruby.

EN Meir and Tova live a middle class life in a sleepy suburb, plagued by an unspoken sense of disappointment and regret. When Itsik moves into their building, their lust for life is reignited. The couple is fascinated by the international open minded bachelor, who doesn’t succumb to social expectations. They try to turn Itsik into their best friend and soon enough, they become obsessive towards Itsik as they compete with their neighbors for his affection. In their attempt to win him over, their entire existence is turned on its head.

Ve smyčce
Closed Circuit
במעגל סגור

Jazyk / Language: HE, ARAB
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2022, 56 min

Scénář a režie / Screenplay and Director: Tal Inbar

IMDB | CSFD | TRAILER

CZ Dva muži se usadí v oblíbené telavivské restauraci. Pak náhle začnou střílet na šokované hosty kolem sebe. Jeden z hostů se jim postaví. Další prchají do bezpečí. Nikdo nevyvázne bez újmy. Film Ve smyčce dokumentuje nechvalně proslulý teroristický útok v kryté tržnici Sarona prostřednictvím záběrů z bezpečnostních kamer a poutavých rozhovorů s přeživšími: otcem, který kvůli rodinné oslavě poruší ramadánový půst, policistou, který nevědomky poskytne úkryt jednomu z prchajících teroristů, s arabskými i židovskými pracovníky restaurací, jejichž životy se nečekaným setkáním se smrtí navždy změní.

EN Two men sit at a popular café in Tel Aviv. Moments later, they open fire on the shocked diners around them. One customer fights back. Others run to safety. No one escapes unharmed. Closed Circuit documents the infamous terrorist attack at Sarona Market with raw footage from security cameras and riveting interviews with survivors: father breaking the Ramadan fast with his family, a cop who unknowingly saves one of the fleeing terrorists, a girl who escapes but loses her dad, and restaurant workers, both Arab and Jewish, whose lives are forever changed by their sudden encounter with death.

Vzpomínky na Marrákeš
Remembering Marrakech
זוכרים את מרקש

Jazyk / Language: ARAB, FR, HE, EN
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael, Maroko / Israel, Morocco 2022, 89 min

Scénář a režie / Screenplay and Director: Kinar Dar, Amit Erell, Moshe Michael, Zakaria Habbad, Shani Beradt, Shani Cohen, Rotem Elkayam

IMDBTRAILER

CZ Příběh židovské čtvrti (tzv. melláhu) v Marrákeši. Mozaika pěti krátkých dokumentárních snímků líčí bohatou minulost, znepokojivou současnost a nejasnou budoucnost jedné z nejstarších židovských čtvrtí v Maroku, viděnou očima studentů izraelské Sapirovy filmové školy a marocké univerzity MU6P. Film ukazuje bohaté kulturní dědictví židovské obce v Marrákeši, pohledem mladých muslimských i židovských filmařů.

EN The story of the Jewish Mellah (quarter) in Marrakech, one of the old ones in Morocco – about the rich past, the worrisome present and the unknown future, as told in a collage of short documentaries by students from Sapir College in Israel and MU6P University in Morocco. A joint production in commemoration of the Jewish memory in Morocco. The film sheds light on the rich cultural legacy of the Jewish community in Marrakech, through the eyes of Muslim as well as Jewish filmmakers.

Golda
גולדה

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2019, 88 min

Scénář a režie / Screenplay and Director: Shani Rozanes, Sagi Bornstein, Udi Nir

IMDB | CSFD | TRAILER

CZ Krátce před svou smrtí natočila Golda Meirová interview pro izraelskou televizi. Po jeho skončení běžely kamery dál a zaznamenaly intimní rozhovor s první a jedinou ženou, která kdy vládla Izraeli. Golda zde bez obalu hovoří o svém působení v premiérském úřadu. Dokument prostřednictvím do té doby nepublikovaného rozhovoru i svědectví příznivců i odpůrců vypráví příběh dramatického premiérského období Goldy Meirové – od jejího překvapivého nástupu k moci a ikonického mezinárodního postavení „královny židovského národa“ až po její tragický osamělý konec.

EN Shortly before her passing, Golda Meir was interviewed for Israeli television. After the official shooting ended, the cameras kept rolling, recording an intimate talk with the first and only woman to ever rule Israel. Golda spoke freely, pleading her case for her term as Prime Minister. Based on that never-seen-before talk and testimonies of supporters and opponents, the documentary tells the story of Meirs dramatic premiership – from her surprising rise to power and iconic international stature as queen of the Jewish people, to her tragic and lonely demise.

Golda – Železná lady Izraele
Golda

Jazyk / Language: EN, HE, ARAB
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Velká Británie, USA / UK, USA 2023, 100 min

Režie / Director: Guy Nattiv

Scénář / Screenplay: Nicholas Martin

IMDB | CSFD | TRAILER

CZ 6. října 1973, v den největšího izraelského svátku, zahájila spojená vojska Egypta, Sýrie Jordánska překvapivý útok na Sinajský poloostrov Golanské výšiny. Golda Meirová, jediná premiérka v dějinách Izraele, stojí proti přesile, čelí bezprostřednímu, evidentnímu a všudypřítomnému nebezpečí, tikající časované bombě, které, jak doufala, nikdy nebude muset čelit. Téměř nepoznatelná Helen Mirren ztělesňuje jednu z nejikoničtějších nejvlivnějších politických vůdkyň dvacátého století.

EN On October 6th, 1973, on Israel’s holiest day, the combined forces of Egypt, Syria, and Jordan begin a surprise attack on the Sinai Peninsula and the Golan Heights. Outnumbered and outgunned, Israel’s only female Prime Minister, Golda Meir, confronts the immediate, clear, and present danger of a ticking timebomb that she hoped never to face. An almost unrecognisable Helen Mirren brings to life one of the most iconic and influential political leaders of the twentieth century.

MIMOŘÁDNĚ ZAŘAZUJEME / SPECIALLY INCLUDED

K uctění památky filmaře Jahava Winnera, zavražděného před pár dny teroristy z Hamásu.
To honor the memory of the filmmaker Yahav Winner, murdered a few days ago by Hamas terrorists.

Kluk / The Boy
הילד

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2023, 25 min

Scénář a režie / Screenplay and Director: Yahav Winner

IMDB

CZ Filmový režisér Jahav Winner byl zavražděn teroristy z Hamásu poté, co se je pokusil zdržet, aby dal své manželce, filmařce Šaj-Li Atariové příležitost utéct i s;nbsp;jejich novorozenou dcerkou. Rádi bychom uctili Jahavův život a jeho dílo. Jahavův krátký film Kluk vypráví příběh, který ukazuje život v kibucu Kfar Aza, kde Jahav vyrůstal, i život v mnoha dalších izraelských vesnicích podél hranice s Gazou. Tyto komunity utrpěly těžké ztráty během probíhajících útoků. Snímek Chlapec získal cenu za nejlepší kameru na Mezinárodním festivalu studentských filmů v Tel Avivu 2023.
Ve filmu můžeme vidět předního izraelského herce Jorama Toledana, který ztvárnil hlavní roli ve snímku Exodus 91.

EN The filmmaker Yahav Winner was murdered by Hamas terrorists after attempting to stall them in order to allow Shaylee Atary, his wife and a filmmaker as well, to escape with their newly born daughter. In the wake of this tragedy, we find solace in the thought of celebrating Yahav's life and work. Yahav's short film, The Boy, unfolds a narrative that sheds light on life in Kfar Aza, the kibbutz of his upbringing, and numerous other Israeli villages along the border with Gaza. These communities have borne the heavy weight of losses during the ongoing attacks. The film won the Best Cinematography Award at the Tel Aviv International Student Film Festival 2023.
The film features prominent Israeli actor Yoram Toledano, who played the lead role in Exodus 91.

Sirény / Sirens
נפילות

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: EN

Izrael / Israel 2017, 22 min

Scénář a režie / Screenplay and Director: Erez Tadmor

IMDB | CSFD

CZ Zatímco na Tel Aviv dopadají rakety, frustrovaný izraelský pár po ranním telefonátu lékaře z kliniky pro léčbu neplodnosti čelí řadě nepříjemností ve vtipném krátkometrážním snímku plném překvapení. Film Sirény získal izraelského Oscara za nejlepší krátký film roku 2018 a můžeme v něm vidět Roye Asafa, který ztvárnil jednu z hlavních rolí ve snímku Děti nikoho.

EN As missiles rain down on Tel Aviv, a frustrated Israeli couple faces a series of misadventures after an early morning call from the fertility doctor, in this frantic, funny and surprise-filled Israeli Academy Award winner for Best Short Film, 2018. Featuring Roy Assaf, who played one of the main roles in The Children of Nobody.

STUDENTSKÉ FILMY / STUDENT FILMS — SAPIR COLLEGE

Mimo hru / Out of Play
בין המגרשים

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2021, 21 min

Režie / Director: Romi Menahem

IMDB

CZ Bar (12) dlouho patřila do chlapecké party i do třídního fotbalového týmu, ale teď si náhle musí své místo znovu obhájit. Přitom zjistí, že v sázce je něco mnohem zásadnějšího.

EN Bar (12), a longtime member of the boys‘ clique and the class‘s soccer team, is forced to re-earn her place in the team‘s lineup and she realizes that a deeper issue is at stake.

Obočí / Upperlip
גבות

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2019, 11 min

Režie / Director: Shiri Cohen

IMDB

CZ Hořkosladký příběh o dospívání dvanáctileté izraelské dívky, která si jde poprvé nechat upravit obočí do kosmetického salonu.

EN A bittersweet, coming of age tale of a 12-year-old Israeli girl, who goes to the beauty salon for the first time to get her eyebrows done.

Kávu? / Coffee?
?רוצה קפה

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2022, 6 min

Režie / Director: Hodaya Avraham

CZ Krátký animovaný film o ženě, která právě prožívá krizi ve vztahu. Její domov se rozpadá a mění.

EN A short, animated film about a woman who experiences a momentary crisis in a relationship and her home falls apart and contorts.

Zavazadlo / Baggage
מטען עודף

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2021, 6 min

Režie / Director: Einat Keshet

CZ Reut letí s otcem na rodinnou sešlost do Států. Během cesty zjišťuje, že nesplňuje otcova očekávání, tahle zkušenost jí však pomůže najít sebe sama.

EN On a flight with her father to a family gathering overseas, Reut realizes that she doesn‘t meet his expectations, yet the experience helps her uncover her identity.

Pepčuk / Pepchook
פפצ‘וק

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2023, 9 min

Režie / Director: Tamar Chetzroni

CZ Pepčuk je třiadvacetiletá Izraelka, on se jmenuje Leafa a žije v Samoe, v Tichomoří. Seznámili se při práci na výletní lodi a hned se do sebe zamilovali. Teď, když práce na lodi skončila, zjišťují, že jejich vztah, náhle čelí mnoha výzvám.

EN Pepchook is a 23-year-old Israeli, he is a guy named Leafa, who lives in Samoa, in the heart of the Pacific Ocean. They met while working on a cruise ship and immediately became a couple. Now that the work on the ship is over, she discovers that their relationship is facing many challenges outside of it.